^ Back to Top

2012, Verslag Kampeerweekend Kootwijk

Verslag van het kampeerweekend 17, 18 en 19 augustus 2012
 

(met dank aan Gré Oost)

Op 17 augustus konden we ons vanaf 15.00 uur melden op de camping Harskamperdennen. Op die warme en zonovergoten dag werden op het familieterrein tentjes opgezet en daar waar nodig werden helpende vrouwenhanden uitgestoken. Even werd er getwijfeld of de ruimte voldoende zou zijn voor alle tentjes die zouden komen maar dat kwam helemaal goed omdat er helaas zieken waren die zich hadden afgemeld.
Het ellipsvormige terrein met hoge aarden wallen, begroeid met hoge bomen en struiken, was een besloten veldje dat vanaf het pad niet helemaal te overzien was en gaf de sfeer van intieme bescherming aan haar bezoeksters. Vrouwen met honden stonden op een ander veldje en kwamen later naar het grote veld toe.

De eerste avond was er nog geen gezamenlijke maaltijd gepland dus gingen sommigen uit eten, anderen haalden wat op en aten samen op de camping en weer anderen kookten en aten met elkaar. De meeste vrouwen kenden elkaar al en zo werd het een gezellige reünie. Nieuwkomers werden vriendschappelijk in de groep opgenomen. Het was een ongedwongen sfeer, zonder verplichtingen. Er was veel tijd voor diepgaande gesprekken die over en weer tot herkenning leidden en ook werd er veel gelachen.

Die avond was er een gezellig samenzijn in een kring. Margret, die deze keer met de organisatie belast was, stond even stil bij de ziekte van Tanja en bij het overlijden van Aly, die de grote motor geweest was van het campinggebeuren. Nadat de voorstelronde geweest was, werd er gepraat en gelachen en werd de avond opgeluisterd door gitaarmuziek van Tine die begeleid werd door Mieke met haar djembé en velen zongen mee tot in de kleine uurtjes. De nacht was helder en vol sterren en nog lang behaaglijk warm en er was voldoende te eten en te borrelen.

De volgende dag kon worden benut om te gaan wandelen, fietsen, zwemmen of lekker niksen voor de tent, al of niet met een handwerkje of lectuur. Ieder deed haar ding en ook dit ging gemoedelijk. Het grote boek van Tiele met geboortedagen en bijbehorende persoonsbeschrijvingen die daar in stonden, ging van hand tot hand waarbij sommigen zich herkenden en anderen wat minder. Ook dit gaf gespreksstof. Die avond was de befaamde kaasfondue en gezamenlijk werd de maaltijd en de eetgelegenheid bereid. De leiding deelde nummers uit zodat de groep gemixed werd en dames in andere samenstelling aan tafel kwamen waardoor nieuwe verhalen werden uitgewisseld. Het afruimen en afwassen ging ook gezamenlijk en daarna weer allemaal in de kring.

Er waren emoties die mochten zijn en verdriet maakte mensen puur wat onderlinge verbondenheid en saamhorigheid vergrootte doordat er inzicht kwam in elkaars leven en eigenheid. Ook deze avond was er muziek van Tine en Mieke, deze keer rondom de grote vuurkorf die was aangestoken. Tot grote hilariteit bracht Wilma een enorm groot blik van Kanis & Gunnik waarop Gré nog even kon mee trommelen. Een vrouw die vroeger gingen slapen zei dat ze liggend genoten had van de muziek en voelde zich, ondanks haar afwezigheid in de kring, verbonden met de groep. Ook nu werd het weer laat en bleef het prachtig weer. In die nacht werd Els oma en ze was blij dat ze dit kon delen met de groep die blij was voor haar. Ook nu weer herkenbare verhalen van vreugde en verdriet over en weer.

De volgende ochtend zochten de groepjes dames elkaar weer op om te ontbijten. Sommigen gingen nog fietsen of wandelen en anderen begonnen al langzaam op te breken. Rond 15.00 uur was het verzamelen voor het afscheid. Enkele dames hadden andere verplichtingen en hadden al eerder afscheid genomen. Tijdens de na evaluatie werden de complimenten aan Margret gegeven die zich goed van haar taken gekweten had als mede organisator en die er, door ziekte van Tanja, ineens alleen voor stond. Gelukkig dat Marion als redder in de nood fantastisch bijsprong en na 1 dag kwam Lucy ook nog eens de boel versterken. Ze gaf verbeterpunten aan en wilde voor komend jaar een groter veld gaan benutten zodat het bij slecht weer mogelijk zou zijn de grote tent op te zetten. De hondenbezitters zouden dan ook de mogelijkheid gegeven moeten worden om op dat veld in een groepje samen bij elkaar te kunnen staan zodat de groep niet gesplitst hoeft te worden want dat werd door allemaal als nadelig ervaren. Iedereen miste Tanja en de wens werd geuit haar volgend jaar weer te mogen ontmoeten op het kampeerweekend. Ter nagedachtenis aan Aly werd nog even een minuut stilte gehouden om ook haar binnen de kring te houden.

Een viertal dames bleef nog langer op de camping maar rond 18.00 uur waren de meesten vertrokken. Het was, mede dankzij het prachtige weer, een fantastisch weekend dat zeker voor herhaling vatbaar is. Voor het komende jaar werd aangegeven dat de groep niet al te groot zou kunnen worden om het onderlinge contact te waarborgen dus werd iedereen verzocht zich snel op te geven aan het begin van 2013. Bij gezondheid dus weer tot volgend jaar of bij een ander festijn!

Liefs,
Gré